Dodaj do ulubionych
Załóż konto

Pkd.pl

Twój biznes. Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi!

Podklasa: Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki:

N. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 79.1. DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 79.11. DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 79.11.A  Działalność agentów turystycznych

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki.
79.11.B  Działalność pośredników turystycznych

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.
79.12. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 79.12.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych.